Aktualności

4.09.2016 r. - Rozpoczęliśmy już katechezę.

 

28.08.2016 r. - Odbyła się Uroczystość Chrztu Wodnego w jeziorze Sarcz w Trzciance.

Chrzest wodny jest świadomym aktem przyznania się do wiary w Jezusa.

Ewangelia Mateusza 10, 32 mówi:

„Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
 
W Dziejach Apostolskich  2,36  Piotr przemawiał do ludu:
„Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli przejęli się do głębi serca: „Cóż mamy czynić bracia?” – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego”

>>>>><<<<<

W dniach od 15 do 21.08.2016 r. mieliśmy obóz misyjny dla młodzieży ,,CHILLOUT".

Był to czas odpoczynku, ale także działań misyjnych prowadzonych na mieście. Głównym prowadzącym wykłady i jednocześnie gościem honorowym był Czarek Wojtasik, który przyjechał do nas aż z Ząbkowic Śląskich.

Tematem wiodącym był werset z Jana 4, 34:

,,Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła"

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!!!

Script logo