Aktualności

17.12.2016 r. - NA WIECZORZE UWIELBIENIA:

Obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Początek”, w którym mogliśmy prześledzić

czasy od stworzenia świata aż do narodzin Pana Jezusa. Wraz z dziećmi

śpiewaliśmy znane pieśni oraz kolędy.

Druga część wieczoru była szczególnym skupieniem się nad oddaniem Bogu chwały.

I nie tylko poprzez pieśni, ale także przesłania oraz świadectwa.

Ta część rozpoczęła się odczytaniem i krótkim komentarzem Psalmu 100 - dziękczynnego:

,,Służcie Panu z radością,

Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!

On nas uczynił i do niego należymy,

Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego,

Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem,

W przedsionki Jego z pieśnią chwały!

Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego!

Albowiem dobry jest Pan;

Na wieki trwa łaska Jego,

A wierność Jego z pokolenia w pokolenie."

>>>>><<<<<

 

Przed nami kolejna edycja Gwiazdkowej Niespodzianki 2016/2017