Nasz zbór

   Pastor zboru - Mirosław Kantowicz

   Starsi zboru:

   - Bogdan Woś

   - Janusz Maksińczyk

   - Paweł Kantowicz

   - Stanisław Mańkowski

 • Spotkania

  Spotykamy się kilka razy w tygodniu.

 • Służby

  1. PASTOR I STARSI ZBORU

  2. SŁUŻBA KOBIET

  3. SŁUŻBA MŁODZIEŻY

  4. SŁUŻBA UWIELBIENIA

  5. SŁUŻBA KATECHETYCZNA

  6. SŁUŻBA WIĘZIENNA

  7. SŁUŻBA MISYJNA

  8. KOLPOTRAŻ I BIBLIOTEKA

Script logo