Prawo KZ

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

Podstawą  prawną  działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 254 z 26 kwietnia 1997 roku).

 

 • ust_41_1997.pdf

  USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • ust_128_1997_832.pdf

  Rozporządzenie MEN oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 1997 nr 128, poz. 832)

 • ust_67_1999_753.pdf

  Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 753)

 • ust_36_1992_155.pdf

  Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992, Nr 36, poz. 155)

 • du20031591546.pdf

  Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w spr. szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. 2003, Nr 159, poz. 1546)

Script logo