Służby

1. PASTOR I STARSI ZBORU

Pastor - Mirosław Kantowicz

Starsi zboru:

- Bogdan Woś

- Janusz Maksińczyk

- Paweł Kantowicz

- Stanisław Mańkowski

2. SŁUŻBA KOBIET

- Krystyna Kantowicz

3. SŁUŻBA MŁODZIEŻY

- Daniel Bujak - lider młodzieżowy

- Paweł Kantowicz

4. SŁUŻBA MUZYCZNA

- Wiktoria Wiewiórka - lider uwielbienia

- Tymoteusz Reszetar

- Paweł Kantowicz

- Małgorzata Mańkowska

- Danuta Wiewiórka

5. SŁUŻBA KATECHETYCZNA

- Krystyna Kantowicz

6. SŁUŻBA WIĘZIENNA

- Stanisław Mańkowki

7. SŁUŻBA MISYJNA

- Joanna Tobolska - Moryks

- Romualda Słodowicz

8. KOLPORTAŻ I BIBLIOTEKA

- Grażyna Kuczer

- Romualda Słodowicz

Script logo